«

»

juuli 17

Prindi see Postitus

Ambulatoorse eriarstiabi patsientide rahulolu küsitlus

Ambulatoorse eriarstiabi patsientide rahulolu küsitlus toimus 02.05.- 31.05.2018.
Tegemist oli esmakordse uuringuga, järgmine  uuring toimub 2019. aasta kevadel. Küsitluses kasutatud skaalaküsimused ja arvudeks teisendatud hinnanguid on lihtne võrrelda tulevaste uuringute andmetega ja otsustada, kas patsientide rahulolu tase on tõusnud või langenud, samuti saab võrrelda omavahel erinevate arstide vastuvõtul käinud patsientide rahulolu. Käesolevas uuringus küsitleti silmaarsti ning  naha- ja suguhaiguste arsti ambulatoorsel vastuvõtul ja protseduuril käinud patsiente. Ambulatoorsel vastuvõtul käinud patsientidel paluti täita paberküsimustik ning ankeet ulatati patsiendile pärast vastuvõttu. Kui patsiendil ei olnud oma tervislikust seisundist tulenevalt võimalik ise küsimustikku täita, kuid oli nõus küsimustele vastama, võis selle täita patsiendi saatja……. Uuringu kokkuvõtet saab lugeda INFOABI ribalt.

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/ambulatoorse-eriarstiabi-patsientide-rahulolu-kusitlus/