↑ Tagasi Ettevõttest-le

Prindi see Leht

Visiidi- ja vastuvõtutasu ambulatoorse eriarstiabi osutamisel

Eesti Haigekassa poolt kindlustatud isikule  ambulatoorse eriarstiabi osutamisel  on visiiditasu viis eurot.                                                                         Visiiditasu ei võeta:

  • alla 2-aastastelt lastelt;
  • rasedatelt rasedakaardi esitamisel;
  • tasuliste tervishoiuteenuste osutamisel ravikindlustuseta isikutele, mille puhul visiiditasu on arvestatud visiidi hinna sisse.
  • visiidi eest, mille sisuks on psühhiaatri otsus relvaloa väljastamise/mitteväljastamise kohta.

Visiiditasu makstakse patsiendi või tema esindaja poolt tervisekeskuse registratuuris enne eriarsti vastuvõtule minekut. Registratuuris väljastatakse patsiendile tasu saamist tõendav dokument.

Eesti Haigekassa poolt  ravikindlustamata isikule tervishoiuteenuste osutamine naha- ja suguhaiguste erialal ning psühhiaatria erialal on  vastuvõtutasu kakskümmend viis eurot. Arsti otsusel lisanduvate täiendavate  terviseuuringute ning muude tervise säilitamiseks ja haiguste ennetamiseks vajalike raviteenuste eest tasu võtmise aluseks on Eesti Haigekassa  kehtiv tervishoiuteenuste loetelu (teenuste hinnakiri).                   Silmaarsti astuvõtule pöördujad, kellel puudub ravikindlustatus, samuti lubatud ooteajast (ravijärjekorrast) kiiremini vastuvõtule soovijad tasuvad osutatud teenuste eest Eesti Haigekassa poolt kehtestatud tervishoiuteenuste hinnakirja alusel (Vabariigi Valitsuse määrus).                                           Psühhiaatri visiit , mille sisuks on eriarsti otsus relvaloa väljastamise/mitteväljastamise kohta maksab 30 eurot.

Tervisekeskuse registratuuris väljastatakse patsiendile tasu saamist tõendav dokument.

Viljandi Tervisekeskus on Eesti Haigekassa lepingupartner silmahaiguste ravi,  naha- ja suguhaiguste ravi , psühhiaatriliste häirete ravi ning koolitervishoiuteenuse osutamise erialal.
Ravikindlustatud isikud võivad pöörduda oma  ettepanekute, kiituse või kaebusega:
– Eesti Haigekassa Tartu osakond tel 744 7430 ,
– Eesti Haigekassa infotelefon 669 6630 või lühinumber 16363, e-post: info@haigekassa.ee

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/ettevottest/visiiditasu/