STK

OÜ Viljandi Tervisekeskus lõpetab ambulatoorse psühhiaatriteenuse
osutamise seoses Eesti Haigekassa ravi rahastamise lepingu lõppemisega 30. septembril 2021. aastal.