Hilissügisel tööle hakanud röntgenikabinet on kõik sisseelamise viperpussid seljatanud ja töötab sujuvalt.

Tervisekeskuses teostatakse kõiki üldradiograafilisi uuringuid. Selleks kasutatakse statsionaarse paigaldusega radiograafiaseadet Polyrad SE, tootmisaasta 2018. Ülesvõtete kujutiste ehk niinimetatud röntgenipiltide registreerimiseks kasutatakse digitaalradiograafilist kujutise süsteemi DX-D 10 (AGFA) ning kujutised arhiveeritakse Sihtasutuses Eesti Pildipank. Arhiveeritud ülesvõtted on nähtavad nii Viljandi haigla eriarstidele kui ka kõrgema etapi arstidele Tartus ja Tallinnas.

 

Kabinetis töötab noor kõrge kvalifikatsiooniga radioloogiatehnik Liina Päss, kellel lisaks suurepärasele ametioskusele jagub lahket naeratust ja sooja suhtlemist igaühele. Röntgeniülesvõtteid hindavad vabariigis tunnustatud radioloogid Rein Raudsepp, Aadu Simisker ja Helen Kepler.  Suurhaiglates töötavad kogenud radioloogid hoolitsevad selle eest, et korrektne uuringuvastus jõuab perearstini mõnekümne minuti või lähema tunni jooksul.

 

Röntgeniuuringutele tulekuks on vajalik arsti saatekiri, kus on kirjas patsiendi kliinilised andmed ja uuringule suunamise põhjus. Kõikide ravikindlustatud isikute uuringute eest tasub Eesti Haigekassa, mistõttu iga patsient võib ise valida, kas sõita haiglasse või teha uuringud ära tervisekeskuse röntgenikabinetis.

Isikud, kellel ei ole haigekassa kindlustatust, on samuti oodatud meie röntgenikabinetti. Kõik kindlustamata inimesed tasuvad uuringu eest ise vastavalt haigekassa hinnakirjale, mis on ühesugune kõikides raviasutustes. Haigekassa hindadega saab tutvuda röntgenikabinetis, tervisekeskuse registratuuris ja kodulehel ning aadressil:  https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/tervishoiuteenuste-loetelu

Röntgenikabinet asub Turu 8 kolmandal korrusel ruumis nr 316

KABINET ON AVATUD   E, T, K, N, R   8.30 – 15.00

Lisainformatsiooni saab telefonil 433 4035 või 5355 0890

 

Patsiendid, kes on tervisekeskuse kabineti üles leidnud,  on rahul, sest saavad väikese ajakuluga ära teha kõik vajalikud uuringud.

Meie töötame selle nimel, et kõik linnas ja maakonnas elavad inimesed pääseksid kiiresti ja lihtsalt
röntgenisse ning perearstid oleksid rahul meie tööga.