Prindi see Leht

Infoabi

Patsientide rahulolu protokoll 2018 mai

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja järjekorra pidamise reeglid

Tervishoiuteenuste eest tasumine

Tervishoiuteenuste osutamisega seotud vaidluste lahendamine

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/infoabi/

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

OÜ Viljandi Tervisekeskus põhikirjajärgseks tegevuseks on lisaks ruumide üürimisele ka ambulatoorse eriarstiabi ja koolitervishoiuteenuse osutamine (avaliku ülesande täitmine), millega kaasneb eriliigiliste andmete (isikute terviseandmed)  ulatuslik volitatud töötlemine. Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike eriliigiliste andmete volitatud töötleja (OÜ Viljandi Tervisekeskus) töötleb isikuandmeid oma põhitegevuse raames vastutava töötleja nimel ja ülesandel ning täidab isikuandmete kaitse üldmääruse kõiki sätteid: Seaduslikkus …

Vaata lehekülge »