mai 07

Uudne diagnostikaseade aitab patsientidel hoida kokku aega ja sõidukulu.

Aprillikuu keskpaigas ostetud uus silmahaiguste uuringuseade OCT – ehk optiline koherentne tomograafia aparaat –  töötab hoogsalt.

Silmarsti tööd toetav OCT seade RS 330 on toodetud NIDEK-is (Jaapan) 2019. aastal. Seade võimaldab teostada süvendatud nägemisuuringuid, mille eesmärgiks on  ristlõikelise kujutise võtmine läbi silmapõhjas asuva võrkkesta või silma eesosas asuva sarvkesta. Aparaat skaneerib erinevate koekihtide peegeldused ja koostab neist ristlõikelise kuvandi. Sel kombel on võimalik näha võrkkestakihtide kahjustusi ning silmastruktuuri raskesti märgatavaid iseloomulikke jooni, mille kaudu silmaarst saab  diagnoosida erinevaid haigusnähtusid.
Loe rohkem selle sisestuse kohta »

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/uudne-diagnostikaseade-aitab-patsientidel-hoida-kokku-aega-ja-soidukulu/

okt. 03

Tervisekeskuses jätkuvad ambultoorse eriarstiabi vastuvõtud

Haigekassa jätkab ka uuel eriarstiabi lepinguperioodil koostööd  Osaühinguga Viljandi Tervisekeskus.
Eesti  Haigekassa on meile kui ambulatoorse eriarstiabi hankepartneritele saatnud ravi rahastamise lepingu projekti silmahaiguste, naha ja suguhaiguste ning psühhiaatria erialal.See tähendab, et meie pakkumust ei ole riigihangete vaidlustuskomisjonis vaidlustatud ja peatselt allkirjastatav ravi rahastamise leping tagab ravikindlustusega isikutele  eriarstiabi häireteta jätkumise eelseisvaks kolmeks aastaks. Loe rohkem selle sisestuse kohta »

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/tervisekeskuses-jatkuvad-ambultoorse-eriarstiabi-vastuvotud/

aug. 08

Veebiregistratuur hõlbustab vastuvõtule registreerimist

Veebiregistratuuris saate broneerida vastuvõtuaega silmaarstile ning naha-ja suguhaiguste arstile.
Veebiregistratuuri saate siseneda avalehelt ID-kaardiga või Mobiil-IDga.
Endiselt saate arsti vastuvõtule registreeruda meie registratuuris  ja telefonil 433 3783.
NB! Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, siis palun andke sellest kindlasti teada:

– helistades telefonil  433 3783
– annulleerides veebiregistratuuris vastuvõtuaja
– teavitades registraatorit kohapeal

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/veebiregistratuur-holbustab-vastuvotule-registreerimist/

juuli 17

Ambulatoorse eriarstiabi patsientide rahulolu küsitlus

Ambulatoorse eriarstiabi patsientide rahulolu küsitlus toimus 02.05.- 31.05.2018.
Tegemist oli esmakordse uuringuga, järgmine  uuring toimub 2019. aasta kevadel. Küsitluses kasutatud skaalaküsimused ja arvudeks teisendatud hinnanguid on lihtne võrrelda tulevaste uuringute andmetega ja otsustada, kas patsientide rahulolu tase on tõusnud või langenud, samuti saab võrrelda omavahel erinevate arstide vastuvõtul käinud patsientide rahulolu. Käesolevas uuringus küsitleti silmaarsti ning  naha- ja suguhaiguste arsti ambulatoorsel vastuvõtul ja protseduuril käinud patsiente. Ambulatoorsel vastuvõtul käinud patsientidel paluti täita paberküsimustik ning ankeet ulatati patsiendile pärast vastuvõttu. Kui patsiendil ei olnud oma tervislikust seisundist tulenevalt võimalik ise küsimustikku täita, kuid oli nõus küsimustele vastama, võis selle täita patsiendi saatja……. Uuringu kokkuvõtet saab lugeda INFOABI ribalt.

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/ambulatoorse-eriarstiabi-patsientide-rahulolu-kusitlus/

mai 10

Viljandi Tervisekeskuses alustab tööd uus röntgen.

Käesoleva aasta maikuus  jõuab lõpule röntgeniteenuse taastamine kesklinnas. Viljandi Tervisekeskus avab uhkusega Turu tänaval uue röntgenikabineti ning peagi saavad perearstid  vähendada patsientide jalavaeva ja suunata oma patsiendid kesklinnas asuvasse röntgenikabinetti.

 

Viljandi Tervisekeskuses  kasutatakse kiirgustegevuseks statsionaarse paigaldusega  üldotstarbelist radiograafiaseadet  Polyrad SE, tootmisaasta 2018, millega teostatakse kõiki üldradiograafilisi uuringuid. Ülesvõtete kujutise registreerimiseks kasutatakse digitaalradiograafilist kujutise süsteemi DX-D 10 (AGFA) ja kujutised arhiveeritakse Sihtasutuses Eesti Pildipank.

Radioloogiatehnikuna töötab noor spetsialist Liina Päss, keda juhendab kogenud radioloog dr Rein Raudsepp, kelle õlgadel lasub lisaks tööle Tallinna suurhaiglas ka Eesti Radioloogia Ühingu prsesidendi amet.

Röntgenikabineti avamisega astub Viljandi Tervisekeskus taas sammukese lähemale oma tegevuse eesmärgile: tagada esmatasandile vajalike tervishoiuteenuste kättesaadavus ja mitmekülgsus kesklinnas. Käesoleva aasta  investeeringute plaan on suunatud  enimnõutud ambulatoorse eriarstiabi kättesaadavuse laiendamisele ja röntgeniuuringute teostamisvõimaluse taastamisele Tervisekeskuses.

 

30. mail kell 14.30 ootame kõiki linna ja maakonna perearste, eriarste ja teisi tervishoiuteenuse osutajaid uue röntgenikabineti avamist tähistama ja suupisteid maitsma Tervisekeskusesse, Turu tänav 8, ruumi nr 316 kolmandal  korrusel.

 

Koos sünnivad uued head mõtted tuleviku tarbeks!

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/viljandi-tervisekeskuses-alustab-tood-uus-rontgen/

mai 07

ALGAS PATSIENTIDE RAHULOLU-UURING

Uuring hõlmab patsientide arvamust ambulatoorse eriarstiabiteenuste kohta Viljandi Tervisekeskuses.
Kõige enam ootame patsientide ettepanekuid edaspidise osas: mis on hästi, mis häirib ja mis võiks olla teisiti korraldatud.
Samuti soovime teada saada missugused ambulatoorsed eriarstiabiteenused võiksid lisaks silma- ja nahaarstile Tervisekeskuses veel olla.

Küsitlus on anonüümne ja küsimustele vastamine vabatahtlik. Postkastid küsitluse tarbeks asuvad arstikabinettide juures.
Palun osalega uuringus!

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/algas-patsientide-rahulolu-uuring/