Prindi see Leht

Koolitervishoid

Koolitervishoid tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise
järelvalve ning esmaabi osutamisega ja eneseabi oskuste arendamisega. Eesti Haigekassa
rahastab koolitervishoiuteenust pearahapõhiselt piirhinnaga ühe õpilase kohta.

Kooli juhtkond ja kooliõde teevad tihedat koostööd, et tagada kvaliteetne koolitervishoiuteenus õpilastele ja vajaliku info kättesaadavus kooliperele,  sh õe kontaktandmed ja informatsioon õpilase või lapsevanema õigusest pöörduda ettepaneku või kaebusega koolitervishoiuteenuse osutaja tegevuse kohta Terviseametisse või Eesti Haigekassasse, asuvad nähtavas kohas.

Viljandi Tervisekeskus OÜ kooliõed teenindavad Viljandi linnas ja maakonnas paiknevaid õppeasutusi:

Viljandi Kaare Kool – koolitervishoiutöötajad Alina Ignatenko 5198 7196 ja Ilme Puks, tel 5301 9770
Viljandi Kesklinna Kool – koolitervishoiutöötaja  Luule Erik,  tel  5804 2751 ja 434 2389
Viljandi Paalalinna Kool – koolitervishoiutöötaja  Ilme Puks, tel 5689 1170 ja 434 4085
Vilandi Jakobsoni Kool – koolitervishoiutöötaja  Reet Jüris, tel 5664 4667 ja 435 1854
Viljandi Vaba Waldorfkool – koolitervishoiutöötaja  Ene Malla, tel 5348 4295 ja 436 0312
Viljandi Gümnaasium – koolitervishoiutöötaja  Ene Malla, tel 5348 4295 ja 436 0312
Viljandi Kutseõppekeskus – koolitervishoiutöötaja  Tiiu Kõiv, tel 512 2841 ja  5355 2510                                                                                                  Tarvastu Gümnaasium –  koolitervishoiutöötaja  Ene Rohtla, tel 5331 1177 ja 5919 3400                                                                                                  Ämmuste Kool –  koolitervishoiutöötaja Aime Lohu, tel 5566 1364 ja 435 1321                                                                                                                  Heimtali Põhikool – koolitervishoiutöötaja Made Raudkivi, tel 521 9939 ja 435 1095

Tähelepanu!                                                                                                                                                                                                                            Seoses traditsionaalse õppetöö üleviimisega distantsõppe vormi, pakuvad kooliõed oma abi õpilaste, nende vanemate ja koolitöötajate tervisenõustamisel, tehes seda kaugvastuvõtuna telefoni või e-posti teel. Kooli juhtkonna abiga avaldame kooliõe kontaktid E-kooli või Stuudiumi infosüsteemis.

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/koolitervishoid/