Prindi see Leht

Koolitervishoid

Koolitervishoid tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise
järelvalve ning esmaabi osutamisega ja eneseabi oskuste arendamisega. Eesti Haigekassa
rahastab koolitervishoiuteenust pearahapõhiselt piirhinnaga ühe õpilase kohta.

Kooli juhtkond ja kooliõde teevad tihedat koostööd, et tagada kvaliteetne koolitervishoiuteenus õpilastele ja vajaliku info kättesaadavus kooliperele,  sh õe kontaktandmed ja informatsioon õpilase või lapsevanema õigusest pöörduda ettepaneku või kaebusega koolitervishoiuteenuse osutaja tegevuse kohta Terviseametisse või Eesti Haigekassasse, asuvad nähtavas kohas.

Viljandi Tervisekeskus OÜ kooliõed teenindavad Viljandi linnas ja maakonnas paiknevaid õppeasutusi:

Viljandi Kaare Kool – koolitervishoiutöötajad Alina Ignatenko ja Ilme Puks, tel 5301 9770
Viljandi Kesklinna Kool – koolitervishoiutöötaja  Luule Erik,  tel 434 2389
Viljandi Paalalinna Kool – koolitervishoiutöötaja  Ilme Puks, tel 434 4085
Vilandi Jakobsoni Kool – koolitervishoiutöötaja  Reet Jüris, tel 435 1854
Viljandi Vaba Waldorfkool – koolitervishoiutöötaja  Ene Malla, tel 436 0312
Viljandi Gümnaasium – koolitervishoiutöötaja  Ene Malla, tel 436 0312
Viljandi Kutseõppekeskus – koolitervishoiutöötaja  Tiiu Kõiv, tel 5355 2510                                                                                                                      Tarvastu Gümnaasium –  koolitervishoiutöötaja  Ene Rohtla, tel 5919 3400                                                                                                                        Ämmuste Kool –  koolitervishoiutöötaja Aime Lohu, tel 435 1321                                                                                                                                        Heimtali Põhikool – koolitervishoiutöötaja Made Raudkivi, tel 435 1095

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/koolitervishoid/