STK

 

OÜ Viljandi Tervisekeskus osutab koolitervishoiuteenust  12 õppeasutuses.

Viljandi Kaare Kool – koolitervishoiutöötaja Tiia Oks;
e-post tiia.oks@tervisekeskused.ee,  tel 5198 7196;
Viljandi Kesklinna Kool – koolitervishoiutöötaja Katrin Maasepp;
e-post katrin.maasepp@tervisekeskused.ee,  tel  434 2389 või 553 1534;
Viljandi Paalalinna Kool – koolitervishoiutöötaja  Ilme Puks;
e-post ilme.puks@tervisekeskused.ee, tel  434 4085 või 5689 1170;
Viljandi Jakobsoni Kool – koolitervishoiutöötaja  Reet Jüris;
e-post reet.juris@tervisekeskused.ee, tel 435 1854 või 5664 4667;
Viljandi Vaba Waldorfkool – koolitervishoiutöötaja  Ilme Puks;
e-postilme.puks@tervisekeskused.ee,  tel  436 0312 või 5689 1170;
Viljandi Gümnaasium – koolitervishoiutöötaja Kassandra Teder;
e- post kassandra.teder@tervisekeskused.ee , tel 436 0312 või 5901 6665;
Viljandi Kutseõppekeskus – koolitervishoiutöötaja Eva Pääro;
e-post eva.paaro@tervisekeskused.ee , tel 56276405;
Tarvastu Gümnaasium –  koolitervishoiutöötaja  Ave Sihver;
e-post ave.sihver@tervisekeskused.ee ,  tel 56644669;
Ämmuste Kool –  koolitervishoiutöötaja Aime Lohu;
aime.lohu@tervisekeskused.ee ,  tel 435 1321 või 5566 1364;
Heimtali Põhikool – koolitervishoiutöötaja Esta Jüris;
e-post esta.juris@tervisekeskused.ee ,  tel 435 1095 või 5343 2886;
Jaagu Põhikool – koolitervishoiutöötaja Esta Jüris;
e-post esta.juris@tervisekeskused.ee ,  tel 435 1095 või 5343 2886;
Saarepeedi Kool – koolitervishoiutöötaja Esta Jüris;
e-post esta.juris@tervisekeskused.ee ,  tel  439 0245 või  5343 2886.

Koolitervishoid tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise
järelevalvega ja esmaabi osutamisega ning eneseabi oskuste arendamisega.
Plaanilisi läbivaatusi teostavad kooliõed 1., 3., 7., 11. klassides;  2., 5. ja 9. klasside õpilaste tervisekontroll teostatakse perearsti poolt.
Vaktsineerimine toimub riikliku  vaktsineerimiskava alusel.
Vaktsineerimise läbiviimise eelduseks on lapsevanema  kirjalik nõusolek. Iga vaktsinatsioon registreeritakse tervise infosüsteemis.

Kooli juhtkond ja kooliõde teevad tihedat koostööd, et tagada kvaliteetne koolitervishoiuteenus õpilastele ning vajaliku info kättesaadavus lapsevanematele. Kooliõdede kontaktandmed ja informatsioon õpilase või lapsevanema õigusest pöörduda ettepaneku või kaebusega koolitervishoiuteenuse osutaja tegevuse kohta Terviseametisse või Tervisekassasse, asuvad nähtaval kohal. Eesti Tervisekassa rahastab koolitervishoiuteenust pearahapõhiselt piirhinnaga ühe õpilase kohta.
Konkreetne teave  www.tervisekassa.ee/partnerile/raviasutusele/tervishoiuteenuste-loetelu

Meeldetuletuseks lapsevanematele:

  • Alates 01.02.2024 vaktsineeritakse ühedoosilise vaktsiiniga inimese papilloomviiruse (HPV) vastu kõiki poisse ja tüdrukuid vanuses 12-14 aastat.
    Samuti võimaldab riik tasuta vaktsineerimist nendele 15-18-aastastele, kes ei ole veel HPV vastu vaktsineeritud. Täpsem info:
    HPV infovoldik tervishoiu töötajale    HPV infovoldik lapsevanemale
  • Haigeid lapsi ei ole lubatud kooli saata. Haigeid õpilasi tuleb ravida kodus, muidu võivad tekkida tõsised tüsistused, samuti võib koolis nakatada teisi kaasõpilasi, eriti viirusnakkuste leviku perioodidel.
  • Kui perearst või eriarst on määranud lapsele ravi siis palun andke kooli kaasa vajalikud ravimid ja ravi puudutav info. Krooniliste haigustega õpilastel peavad kõik vajalikud ravimid alati kaasas olema.
  • Ühest õppeasutusest teise liikuvate õpilaste tervisekaartide üleandmine tagatakse vastavalt isikuandmete kaitse nõuetele.