STK

Koolitervishoid tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise
järelvalve ning esmaabi osutamisega ja eneseabi oskuste arendamisega. Eesti Tervisekassa
rahastab koolitervishoiuteenust pearahapõhiselt piirhinnaga ühe õpilase kohta.

Kooli juhtkond ja kooliõde teevad tihedat koostööd, et tagada kvaliteetne koolitervishoiuteenus õpilastele ja vajaliku info kättesaadavus kooliperele,  sh õe kontaktandmed ja informatsioon õpilase või lapsevanema õigusest pöörduda ettepaneku või kaebusega koolitervishoiuteenuse osutaja tegevuse kohta Terviseametisse või Eesti Tervisekassasse, asuvad nähtavas kohas.

Viljandi Tervisekeskus OÜ kooliõed teenindavad Viljandi linnas ja maakonnas paiknevaid õppeasutusi:

Viljandi Kaare Kool – koolitervishoiutöötajad Tiia Oks , e-post tiia.oks(at)tervisekeskused.ee, tel 5198 7196
Viljandi Kesklinna Kool – koolitervishoiutöötaja Katrin Maasepp, e-post katrin.maasepp(at)tervisekeskused.ee,  tel  434 2389 või 553 1534
Viljandi Paalalinna Kool – koolitervishoiutöötaja  Ilme Puks, e-post ilme.puks(at)tervisekeskused.ee, tel  434 4085 või 5689 1170
Vilandi Jakobsoni Kool – koolitervishoiutöötaja  Reet Jüris, e-post reet.juris(at)tervisekeskused.ee, tel 435 1854 või 5664 4667
Viljandi Vaba Waldorfkool – koolitervishoiutöötaja  Ilme Puks, e-post ilme.puks(at)tervisekeskused.ee, tel  436 0312 või 5689 1170
Viljandi Gümnaasium – koolitervishoiutöötaja Kassandra Teder, e-post kassandra.teder(at)tervisekeskused.ee, tel 436 0312 või 5901 6665
Viljandi Kutseõppekeskus – koolitervishoiutöötaja Eva Pääro, e-post eva.paaro(at)tervisekeskused.ee, tel 56276405
Tarvastu Gümnaasium –  koolitervishoiutöötaja  Ave Sihver,  e-post ave.sihver(at)tervisekeskused.ee,  tel 56644669
Ämmuste Kool –  koolitervishoiutöötaja Aime Lohu, aime.lohu(at)tervisekeskused.ee,  tel 435 1321 või 5566 1364
Heimtali Põhikool – koolitervishoiutöötaja Esta Jüris, e-post esta.juris(at)tervisekeskused.ee, tel 435 1095 või 5343 2886
Jaagu Põhikool – koolitervishoiutöötaja Esta Jüris, e-post esta.juris(at)tervisekeskused.ee, tel 435 1095 või 5343 2886
Saarepeedi Kool – koolitervishoiutöötaja Esta Jüris, e-post esta.juris(at)tervisekeskused.ee, tel  439 0245 või  5343 2886.