Prindi see Leht

Koolitervishoid

Koolitervishoid tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise
järelvalve ning esmaabi osutamisega ja eneseabi oskuste arendamisega. Eesti Haigekassa
rahastab koolitervishoiuteenust pearahapõhiselt piirhinnaga ühe õpilase kohta.

Kooli juhtkond ja kooliõde teevad tihedat koostööd, et tagada kvaliteetne koolitervishoiuteenus õpilastele ja vajaliku info kättesaadavus kooliperele,  sh õe kontaktandmed ja informatsioon õpilase või lapsevanema õigusest pöörduda ettepaneku või kaebusega koolitervishoiuteenuse osutaja tegevuse kohta Terviseametisse või Eesti Haigekassasse, asuvad nähtavas kohas.

Viljandi Tervisekeskus OÜ kooliõed teenindavad Viljandi linnas ja maakonnas paiknevaid õppeasutusi:
Viljandi Kesklinna Kool – kooliõde Luule Erik,  tel 434 2389
Viljandi Paalalinna Kool – kooliõde Ilme Puks, tel 434 4085
Vilandi Jakobsoni Kool – kooliõde Reet Jüris, tel 435 1854
Viljandi Vaba Waldorfkool – kooliõde Ene Malla, tel 436 0312
Erakool Oja Viljandis  – kooliõde Ene Malla,   436 0312
Viljandi Gümnaasium – kooliõde Ene Malla, tel 436 0312
Viljandi Kutseõppekeskus – kooliõde Tiiu Kõiv, tel 5355 2510

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/koolitervishoid/