STK

Marje Metsur-Benzel OÜ
Perearst:  Marje Metsur-Benzel
Pereõde: Ülle Palmiste
Asukoht:  I korrus, A-korpus, ruum 103
Telefon: 433 3501

Nüüdsest saate  Marje Metsur-Benzel perearstikabinetiga ühendust võtta Certificu e-pöördumise kaudu aadressil perearst24.ee
See on mugavam ja turvalisem viis saada oma tervisemurele või küsimusele lahendus.
Pöördumise saate edastada ööpäevaringselt, kuid perearst või -õde  tegelevad  sellega keskuse lahtiolekuaegadel.
Perearsti tegevuskoha avatus ja plaanilise vastuvõtu ajad nädalas

Praksise
lahtioleku aeg
Perearst
Marje Metsur-Benzel
vastuvõtu aeg
Pereõde
Ülle Palmiste
vastuvõtu aeg
Esmaspäev  8 – 16  8.30 – 13  8.00 – 9.00;      13.00 – 16.00
Teisipäev  8 – 16  8.30 – 13  8.00 – 9.00;      13.00 – 16.00
Kolmapäev  8 – 16  8.30 – 13  8.00 – 9.00;      13.00 – 16.00
Neljapäev 10 – 18     13 – 18 10.00 – 14.00
Reede  8 – 16  8.30- 13  8.00 – 9.00;      13.00 – 16.00

Alates 01.10.2020 perearsti telefonitundi ei toimu, vajadusel toimib tagasihelistamise teenus.

Kontaktid
Erakorralise abi vajadusel helistage telefonil 112 või pöörduge SA Viljandi Haigla vastuvõttu.

Üleriigiline perearsti nõuandeliin 1220 on avatud 24 tundi ööpäevas. Tel +3726346630 saab helistada nii Eesti siseselt kui ka välismaalt.

Ravikindlustatud isikud võivad pöörduda oma õiguste kaitseks, ettepanekute, kiituse või kaebusega:
– Eesti Tervisekassa Tartu osakond tel 744 7430 ,
– Eesti Tervisekassa klienditeenindus, tel 669 6630 või 16363, e-post: info@tervisekassa.ee

Ravikindlustatud ja ravikindlustamata isikud võivad pöörduda oma õiguste kaitseks, ettepanekute, kiituse või kaebuse esitamiseks:
– Sotsiaalministeerium tel 626 9301, e-post: info@sm.ee
– Terviseameti Lõuna Talituse Viljandimaa esindus tel 433 0520

– Tervisemeti esmatasandi tervishoiu osakond tel 650 9863, e-post: kesk@terviseamet.ee. Oma terviseandmeid saate vaadata ID-kaardiga e-tervise patsiendiportaalis www.digilugu.ee

Perearsti poolt osutatavate tasuliste teenuste loetelu ja hinnakiri

ARSTI VASTUVÕTT kindlustatule TASUTA
KODUVISIIT (v.a.rasedad alates 12-st rasedusnädalast rasedakaardi ettenäitamisel ja kuni 2 -aastased lapsed) 5 €
MOOTORSÕIDUKIJUHI MEDITSIINILINE LÄBIVAATUS A; B; C; D; E; R kategooria mootorsõidukid 35 €
RELVALUBA 35 €
ARSTITÕEND TÄISKASVANUD EDASIÕPPIJALE 15 €
KAITSELIIDULE ESITATAV TÕEND 35 €
KINDLUSTUSFIRMALE ESITATAV TÕEND 30 €
LAENUTAOTLEJA ÜLEVAATUS 30 €
KINDLUSTAMATA INIMESED
-arsti esmane visiit
35 €
-korduv arsti visiit 25 €
-õe esmane visiit 20 €
-õe korduv visiit 15 €
-retsepti väljastamine 15 €
TERVISETÕEND 15 €
TERVISETÕENDI VÄLJASTAMISEKS VAJALIKUD PROF. UURINGUD: -kopsude röntgenülesvõte (makstakse röntgenis) 13.18 €
Tõendid, mis väljastatakse politsei, kohtuorganite või tervisekassa nõudmisel on tasuta.
Alus: Viljandimaa Perearstide Seltsi Koosoleku otsus 5.01.2022