Prindi see Leht

Avaleht

 

OÜ Viljandi

Tervisekesus asub Viljandi linna südames ja kannab brändinime „Südalinna Tervisekeskus“. Tervisekeskusesse on koondunud  peremeditsiini, ambulatoorse eriarstiabi, diagnostiliste uuringute ja erinevate  terviseteenuste osutajad. Siit leiate kiiresti nende kontakandmed ning lisainfo pakutavate teenuste kohta.

Terviskeskuse missioon on tagada võimalikult laias valikus  meditsiinilise abi ja sellega seonduvate teenuste kestmine ja arenemine kesklinnas läbi  erinevate teenusvaldkondade koostöö.

Tervisekeskuse eesmärk on oma vara kasutamise kaudu laiendada ambulatoorset eriarstiabi ja diagnostiliste uuringute baasi, arendada koolitervishoiu kvaliteeti,  süvendada koostööd tervishoiu alal tegutsevate teiste asutustega ning tagada heaperemehelikud suhted üüripinna kasutajatega.

Tervisekeskuse visioon on läbi paikkondliku tervishoiu- ja terviseteenuste integreerimise  muutuda Viljandi linna ja maakonna elanikkonna tervist ja elukvaliteeti toetavaks asutuseks, mis on geograafiliselt  integreeritud Viljandi haigla poolt kavandatavasse tervisekompleksi kesklinnas.

Tervisekeskuse põhiväärtused – töökus, ausus, hoolivus ja edasipüüdlikkus – aitavad kaasa eesmärgi saavutamisele.

Igavene link sellele artiklile: https://tervisekeskused.ee/

Austatud patsiendid!

 

Tekkinud Covid-19 viiruse epidemioloogilises olukorras on oluline teada, et rakendame Viljandi tervisekeskuses järgmisi täiendavaid meetmeid oma töötajate ja patsiente kaitseks:

 • Viljandi tervisekeskusesse sisenemine on piiratud ja toimub üksnes peasissepääsu kaudu.
 • Alates 16. märtsist kontrollitakse hoonesse sisenejaid, sh tuvastatakse sisenemise vajadus ja siseneja tervislik seisukord, vajadusel mõõdetakse kehatemperatuuri.
 • Sisenemine on keelatud kõikidel isikutel, kellel on nakkusele iseloomuslikud haigusnähud: nohu, köha, kurguvalu, palavik jm.
 • Lähtudes eriolukorrast peatatakse ajutiselt harjumuspärane ambulatoorne eriarstiabi plaaniline vastuvõtt ning patsiendi nõusolekul pakutakse talle telefonikonsultatsiooni.
 • Kui telefonikonsultatsioonis selgub, et patsient vajab kiiret reaalset ambulatoorset abi, hindab arst patsiendi nakkusohtlikust, sh ka viirusnakkust põdeva isiku olemasolu patsiendi leibkonnas ning  otsese ohu puudumisel kutsutakse patsient vastuvõtule esimesel võimalusel.
 • Lisaks sellele, et tervisekeskuse töötaja võtab ühendust eelregistreeritud patsientidega, saab iga patsient ise võtta kontakti naha- ja suguhaiguste arstiga telefonil 4333 929, silmakabinetiga  loob ühenduse  registraator, helistades telefonil 433 3783 ning psühhiaatriga saab konsulteerida nii registratuuri vahendusel, kui ka arsti poolt edastatud mobiiltelefonil, mida ta vastavalt vajadusele oma patsientidele jagab.
 • Lähtudes uuringute teostamise vajadusest hoiame röntgenikabineti töös, telefon  kabinetis on 433 4035.

 

 • Täiendavat informatsiooni tervisekeskuse töökorralduse kohta saate telefonidel 433 3783 (E-R  8-16) ja 5355 0890    (E-R  8-17). Lisaks  võite saata e-kirja  viljandi@tervisekeskused.ee või  kesk@terviseamet.ee.
 • Tervist puudutavate küsimuste korral helistage oma perearstile või võtke ühendust  perearsti nõuandetelefoniga 1220 . Tervisekeskuses töötavate perearstide kontakttelefonid on:
 • Erm OÜ, dr Aureli Erm 433 3136
 • OÜ Peremeedik, dr Anneli Poola 433 3616
 • Terviseagentuur, dr Henn Sepp 433 4140
 • Dr Margit Kivaste OÜ 433 3998
 • Dr Marje Metsur – Benzel OÜ 433 3501
 • Dr Valentina Tšivkin 433 3487
 • Vardja & Sarapuu OÜ 433 3629; 53032636

                

 • Covid-19 viiruse kahtlusega patsientidel palume mitte külastada tervishoiuasutust, vaid helistada kas oma perearstile või häirekeskuse infotelefonil 1247. Tasuta infotelefon töötab ööpäev läbi. Kriitilise seisundi korral tuleb pöörduda häirekeskuse poole  hädaabitelefonil 112.

Veelkord, head patsiendid, palun tulge eriarsti ja perearsti vastuvõtule ainult siis, kui vajate reaalselt kiiret abi ning kui teil ja teie leibkonnas elavatel isikutel ei ole viirushaiguse tunnuseid. Vajalik on eelnev kokkulepe arstiga.

 

Heade soovidega

Viljandi tervisekeskuse juhatus